برای ارسال محصولات با توجه به ابعاد محصول و مقصد از روش های مختلفی استفاده می شود :

تهران و البرز : 

کالاهای حجیم : پیک (وانت)

کالاهای کم حجم : پیک(موتور) یا پست

سایر شهرها : 

کالاهای حجیم : باربری

کالاهای کم حجم : پست

توجه : هزینه ی ارسال محصولات برعهده ی مشتریان گرامی می باشد.